FyzWeb  Peer instruction

Dvě kostky ledu - která roztaje dřív

téma: Termika → Termika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

Správná odpověď

B

Typicky chybné odpovědi:

A: Dříve roztaje větší kostka A, protože má větší povrch.

C: Obě roztají za stejnou dobu, protože tají ve stejných podmínkách.



Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM