FyzWeb  Peer instruction

Seřadit velikosti proudu v rozvětveném obvodu

téma: Elektřina a magnetismus → Stejnosměrný proud

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

D

Typicky chybná odpověď
E. 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6

Odpor spojovacích vodičů považujeme za nulový.


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM