FyzWeb  Peer instruction

Prochází proud

téma: Elektřina a magnetismus → Stejnosměrný proud

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

C

Obvyklá chybná představa: Stačí, když bude žárovka připojena k jednomu pólu baterie (B). Oba vodiče mohou vést k objímce (A).


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM