FyzWeb  Peer instruction

Proud v rozvětveném obvodu

téma: Elektřina a magnetismus → Stejnosměrný proud

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

B

Typicky chybná odpověď
A. I1 = I2 = 0,3; I3 = 0,6

Odpor spojovacích vodičů považujeme za nulový.


Zdroj

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM