FyzWeb  Peer instruction

Dvě kostky ledu - dodané teplo

téma: Termika → Termika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

A

Množství tepla potřebného na roztátí kostek závisí na hmotnosti – Q = mlt.

Typicky chybná odpověď je C: Oběma kostkám musíme dodat stejně tepla, protože jsou ze stejného materiálu.


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM