FyzWeb  Peer instruction

Dva hrnce s vodou

téma: Termika → Termika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

C

Dodané teplo nezávisí jen na změně teploty vody ale i na jejím množství.

QA = c mAΔtA,  QB = c mBΔtB = c2 (mA/2)ΔtA = QA

Typicky chybná odpověď je B, protože se voda ohřívala na vyšší teplotu.


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM