FyzWeb  Peer instruction

Chlazení nápoje - výsledná teplota

téma: Termika → Termika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

A, B, C, D

V případě tohoto zadání (nápoj je ve skleničce, ne v izolované nádobě), se během krátké doby (přibližně 1-3 minut) rozpustí drcený led a nápoj se ochladí na nižší teplotu, než má nápoj s kostkami ledu.

B - V prvních minutách chlazení, tedy při vypití brzy po servírování, by byla správná odpověď B.

A - V opačném případě se nápoj s drceným ledem začne ohřívat od okolí, ale nápoj s kostkami ledu ještě pokračuje v chladnutí vlivem kostek ledu (ověřeno pokusy). Při pití nápoje po delší době bude chladnější nápoj s kostkami ledu, odpověď A.

C - Pokud bychom na nápoje zapomněli, oba by se ohřály na teplotu okolí, správná odpověď by byla C.

D - Správná odpověď může být i D, pokud si žák uvědomí, že by výsledek mohl být v různých časových okamžicích různý.

Otázka nevede k jednoznačně správné odpovědi, ale dává žákům prostor k úvahám, podněcuje k diskuzi a ke snaze obhájit správnou odpověď. Přirozeným závěrem takové úlohy bude pravděpodobně ověření řešení pokusem.

Úlohu lze zadat i za idealizovaných podmínek, kdy nápoj ochlazujeme v termohrnku (viz úloha: Chlazení nápoje v termohrnku - výsledná teplota).


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM