FyzWeb  Peer instruction

Ohřívání oleje a vody

téma: Termika → Termika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

Správná odpověď

A

Více energie získala voda. O 10 °C se zahřívala delší dobu, má tedy větší tepelnou kapacitu a mohla získat více energie.

Typicky chybná odpověď: Obě kapaliny získaly stejné množství energie, protože měly na začátku i na konci stejnou teplotu a měly stejnou hmotnost.


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM