FyzWeb  Peer instruction

Záchranné čluny a břeh

téma: Mechanika → Kinematika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

Správná odpověď: B

Pokud by byl člun přenášen po lodi stejnou rychlostí (rychlost člunu vůči lodi), jakou pluje loď (rychlost lodi vůči břehu), byl by člun vzhledem ke břehu v klidu.

Opět by se daly uvažovat další faktory, jako například houpání lodi způsobené vlnami, nebo kývání člunu způsobené chůzí lidí. Při takovém odůvodnění by byla správně odpověď C. Zásadní je v této otázce uvědomit si, že je možné najít speciální případ, ve kterém je správně odpověď B.

Odpověď C se nabízí okamžitě: loď jede, čluny se vezou společně s ní, čluny se tedy vůči břehu se pohybují v každém případě (takto zvolená C je špatně). 

Je na učiteli, zda bude s žáky diskutovat další možné řešení, nebo nechá na žácích, zda na něj přijdou sami.


Zdroj

Otázka vznikla na základě studia fyzikálních učebnic a sbírek úloh.


ZPĚT NA SEZNAM