FyzWeb  Peer instruction

Výslednice má stálou velikost

téma: Mechanika → Síly

Obtížnost

  ---     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

Správné odpovědi: A, C (pokud budeme uvažovat idealizované modely, což v běžných případech lze):

A) ano, když se rozjíždí rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem

B) ne

C) ano, pokud je zatáčka ve tvaru části kružnice a vlak jede stálou rychlostí

D je správně v případě, kdy žáci správně odůvodní, že zmíněné případy nemusí být idealizované modely

Vlak, který se rozjíždí ze stanice, je fyzikálně nepřesně formulovaný popis rovnoměrně zrychleného pohybu po přímé trati. Pokud by v žákovském odůvodnění zaznělo, že například může být hned za stanicí zatáčka, nebo že rozjíždění nemusí být rovnoměrné, pak odpověď A není správně.

Vlak, který projíždí zatáčkou, je fyzikálně nepřesně formulovaný popis pohybu po kružnici, kde je jednoznačně stálá konstantní síla. Pokud by v odůvodnění zaznělo, že zatáčka může být „šišatá“, nebo že vlak zatáčkou nemusí projíždět stálou rychlostí, je možné uznat, že v takovém případě není síla konstantní, tj. C není správně.

Do otázky je nutné zachovat „Neuvažujte nulovou výslednici“, tedy vyloučit varantu, že nulová síla je také konstantní. V takovém případě by mohli studenti volit variantu B ze dvou důvodů: pro špatnou představu „když síla, tak rychlost“, nebo pro rozumnou představu, že nula je konstanta.


Zdroj

Otázka vznikla na základě studia fyzikálních učebnic a sbírek úloh.


ZPĚT NA SEZNAM