FyzWeb  Peer instruction

Výslednice má stálý velikost a směr

téma: Mechanika → Síly

Obtížnost

  ---     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

Správná odpověď: A (pokud budeme uvažovat idealizované modely, což v běžných případech lze):

A ano, když se rozjíždí rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem

B ne

C ne, směr není stálý, ale v tomto případě je to pochopitelné, že takto může student uvažovat, protože vektor zrychlení směřuje stále do stejného místa (do středu kružnice).

Navrhuji nabídnout představu, že vše kromě souřadného systému, například spojeného se zemí a vektoru zmizí. V takovém obrázku se bude vektor jasně otáčet a nebude mít stálý směr.

  

Vlak, který se rozjíždí ze stanice, je fyzikálně nepřesně formulovaný popis rovnoměrně zrychleného pohybu po přímé trati. Pokud by v žákovském odůvodnění zaznělo, že například může být hned za stanicí zatáčka, nebo že rozjíždění nemusí být rovnoměrné, pak odpověď A není správně.

Do otázky je nutné zachovat „Neuvažujte nulovou výslednici“, tedy vyloučit varantu, že nulová síla je také konstantní. V takovém případě by mohli studenti volit variantu B ze dvou důvodů: pro špatnou představu „když síla, tak rychlost“, nebo pro rozumnou představu, že nula je konstanta.


Zdroj

Otázka vznikla na základě studia fyzikálních učebnic a sbírek úloh.


ZPĚT NA SEZNAM