FyzWeb  Program pro zobrazování vlnové funkce pro vybrané 1D potenciály

Program, který umožňuje zobrazit vlnové funkce a hustoty pravděpodobnosti nalezení částice pro následující jednodimenzionální případy: po částech konstantní potenciál se dvěma skoky (zahrnuje úlohy typu potenciálový stupeň a bariéra, konečně hluboká potenciálová jáma, ale i jejich variace), nekonečně hluboká pravoúhlá potenciálová jáma a lineární harmonický oscilátor. Umožňuje zobrazovat stacionární řešení, ale i jejich lineární kombinace (nestacionární řešení). Kromě samotné prostorové části vlnové funkce zobrazuje pomocí animace i její časový vývoj.

Program ke stažení   QMprog.zip
Dokumentace (popis ovládání)   QMprogram-dokumentace.pdf