FyzWeb  ráz - srážka 2 částic

Multimediální program jasně a velmi jednoduše ilustruje klasický ráz (neboli srážku) dvou částic a její řešení prostřednictvím těžišťové soustavy. Programem získal Čestné uznání festivalu TechFilm 2005 a je zájemcům volně k dispozici. Práce vznikla za podpory grantu FRVŠ 1832/2004.

česká verze
článek z Veletrhu nápadů 10

english version