FyzWeb  síly

Síly okolo nás


Mincíř

Při výrobě stupnice u siloměru jsme využili skutečnost, že hmotnost nějakého předmětu souvisí s gravitační silou, kterou je tento předmět přitahován k Zemi. Kilogramový předmět přitahuje Země silou přibližně 10 N, 3 kg těžký předmět silou 30 N, 0,25 kg těžký předmět silou 2,5 N atd. (velikost síly v newtonech je desetkrát větší než hmotnost v kilogramech).

              

Čím těžší předmět pověsíme na siloměr, tím více se protáhne jeho pružina (nebo gumička) a můžeme tak měřit velikost gravitační síly, kterou je předmět přitahován k Zemi. Zároveň však takto můžeme siloměrem měřit i hmotnost předmětu - vážit ho. Stačí pouze nakreslit jinou stupnici - ne v newtonech, ale v kilogramech. Takové siloměry, které mají stupnici v kilogramech a slouží k vážení předmětů se nazývají mincíře. Možná máte takový mincíř na rychlé vážení různých předmětů doma. Také některé druhy mechanických vah (například osobní váhy, nebo kuchyňské váhy na zeď) obsahují pružinu, která se při zatížení mírně stlačuje (většinou přes nějaký převodový mechanismus), a fungují tak v podstatě stejně jako siloměry, viz následující fotografie.

              

Z toho co bylo řečeno by se mohlo zdát, že gravitační síla je prakticky totéž jako hmotnost, jenom desetkrát větší. Tak to ale rozhodně není. Jde totiž o dvě zcela různé fyzikální veličiny. To, co jsme si řekli o vztahu mezi gravitační silou a hmotností například platí pouze blízko povrchu Země. Pokud budeme šplhat na vysokou horu, bude se gravitační síla, která na nás působí, malinko zmenšovat, ale naše hmotnost zůstane zcela stejná. Také na Měsíci nebo na jiných planetách zůstane naše hmotnost stále stejná, ale gravitační síla, kterou nás bude planeta přitahovat, bude pokaždé jiná.


Síly okolo nás