FyzWeb  srážky a rotace

Srážky - Když se něco srazí >>

Úvod

? Platí při hře na kulečníku zákon o úhlu dopadu a odrazu? Jak lze určit rychlost fotbalového míče při výkopu? Co vše způsobuje tajemná Coriolisova síla? Proč se bumerang vrací?

Pokud vám přemýšlení o podobných otázkách nepřipadá jako úplná ztráta času, je tento materiál určen právě pro vás.

Zpracované náměty vycházejí z části programu kroužků fyziky pro středoškolské studenty, které probíhaly na MFF UK v Praze v roce 2001/2002. Lze je tedy využít jako zdroj inspirace při vedení kroužků a seminářů z fyziky na středních, ale i základních školách, nebo pro doplnění a rozšíření klasické výuky.

Také každému, kdo se rád zajímá o svět kolem sebe, může tento materiál sloužit jako průvodce několika problémy a zajímavostmi, které jsou spojeny s pohybem různých předmětů kolem nás.

Jak tento materiál používat?

Materiál je rozdělen na dvě velké kapitoly nazvané Srážky a Rotace. Základní strukturu každé kapitoly tvoří jednotlivé problémy a jejich možné vysvětlení. Tato struktura je doplněna návody na řadu jednoduchých pokusů,  kterými lze problémy přiblížit, a úlohami, na kterých si lze ověřit, nakolik jsme určité téma pochopili.

        Celý materiál je vytvořen tak, aby jím bylo možno procházet lineárně od začátku do konce. K tomu slouží odkazy na začátku a konci každé stránky obsahující název předchozí a následující stránky. Takto lze projít postupně všemi problémy, které na sebe většinou logicky navazují. V materiálu se lze přehledně pohybovat také pomocí obsahu, na který vede odkaz Na obsah na konci každé stránky.

        V textu jednotlivých kapitol jsou dále umístěny odkazy na stránky, které se po kliknutí otevřou v novém okně, aby nerušily základní linii materiálu. Jedná se o Podrobnosti k přípravě a provedení pokusů, Řešení, nebo Návody k řešení zadaných úloh a problémů a Komentáře, obsahující stručné poznámky k danému tématu. Komentáře pro vyučující obsahují většinou několik námětů a poznámek k tomu, jak je možné danou část materiálu využít při výuce.

         Fotografie zařazené do materiálu jsou řešeny jako náhledy, které se po kliknutí zobrazí v novém okně (popis fotografie se zobrazí po najetí kurzoru na náhled).

         Vzorce  jsou očíslovány v každé kapitole zvlášť a jejich čísla jsou v kulatých závorkách. Odkazy na vzorce, které se nevyskytují na aktuální stránce, zobrazí daný vztah po kliknutí v novém okně. Odkazy na literaturu (očíslované v hranatých závorkách) zobrazí po kliknutí v novém okně seznam použitých zdrojů.


Poznámka autora

Předložený materiál rozhodně není nějakým uceleným a vyčerpávajícím popisem mechaniky srážek a rotace těles. Měl by sloužit spíše jako zdroj inspirace pro další práci s mladými lidmi, kteří si úplně nezapomněli hrát a kterým nevadí trochu přemýšlet o světě kolem nás.

        Jsem si vědom toho, že materiál může obsahovat některé nepřesnosti a také nemusí být vždy dostatečně srozumitelný. Proto budu vděčný za jakékoli připomínky a návrhy na zlepšení, které můžete zaslat na můj email.

Srážky - Když se něco srazí >>

Na obsah