FyzWeb  novinky
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)


Výročí

(dnes)Před 73 lety Enrico Fermi spustil první umělou jadernou řetězovou reakci.
(zítra)Před 129 lety se narodil švédský fyzik Manne Siegbahn, nositel Nobelovy ceny za výzkumy v oblasti rentgenové spektroskopie.


Nové články – náměty na měření či laboratorní práce2014-12-17

V sekci články jsou nové články:


Den otevřených dveří na MFF UK – 26. XI. 20142014-11-26

Tradiční a koncepčně ucelená přehlídka aktivit MFF, kterou fakulta v závěru kalendářního roku pořádá. Informuje o možnostech studia na MFF UK, o životě na fakultě i o aktivitách určených pro střední školy. Během Dne je možné navštívit katedry, ústavy i pracoviště fakulty a při exkurzích nebo besedách se seznámit se škálou výukových, vědeckých i výzkumných činností. Kromě dopoledního programu v Národním domě na Vinohradech, který vždy obsahuje zajímavou přednášku a vizitky jednotlivých oborů i kateder v informačním centru, nabízíme odpoledne odborný program v jednotlivých budovách MFF UK.

Bližší informace: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/


Přednáškový cyklus k 60. výročí založení FÚ AV ČR2014-11-24

Fyzikální ústav AV ČR připravil jako součást oslav k 60. výročí založení sérii šesti přednášek pro nejširší veřejnost. Přednášky proběhnou v níže uvedených termínech vždy od 17:30 v budově AV ČR na Národní třídě č. p. 3. Rádi bychom na tuto událost pozvali i čtenáře FyzWebu.

  • 28. XI. – Tajemství nejintenzivnějšího laseru na světě (František Batysta)
  • 3. XII. – Rastrovací mikroskopie – naše oko do světa atomů (RNDr. Pavel Jelínek, Ph.D.)
  • 5. XII. – PERUN, PALS a HiLASE – zkoumání hmoty při extrémně vysokých hustotách energií (RNDr. Josef Krása, CSc.)
  • 9. XII. – Molekulární motory: Perpetuum mobile na obzoru? (RNDr. František Slanina, CSc.)
  • 10. XII. – Jak prodloužit život člověka novými laserovými a plazmatickými technologiemi? (prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., a RNDr. Zdeněk Hubička, Ph.D.)
  • 19. XII. – Století kosmického záření (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)

Podrobnější informace a anotace přednášek naleznete v přiložené pozvánce (1,6 MB).


Fermiho úlohy - začíná další ročník soutěže2014-11-05

Soutěž připravuje Katedra experimentální fyziky, odd. Didaktiky fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úlohy jsou pojmenované po italském fyzikovi Enrico Fermim, který byl známý svou neobvyklou schopností jednoduchým a rychlým způsobem řádově odhadovat fyzikální veličiny. První korespondenční kolo probíhá od 20. října do 20. prosince 2014. Zadání úloh a bližší informace naleznete na stránkách soutěže http://isouteze.upol.cz/fermi/aktroc.html.


Nové články – náměty na měření či laboratorní práce2014-10-29

V sekci články jsou nové články:


<<< novější vše starší >>>