FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 5 dotazů obsahujících »tlak vzduchu«

4) Princip ledničky19.12.2002

Dotaz: Potřebovala bych znát: princip ledničky a dělání vajíček ve vysoké nadmořské výšce. (Hronková Ilona)

Odpověď: Milá Ilono, lednička je tepelný stroj, který využívá cyklické stlačování a rozpínání plynu. Čím více plyn stlačíme, tím více se zahřeje a předá více tepla do okolí. Při rozpínání do původního stavu se naopak ochladí. Stlačování plynu probíhá mimo skříň ledničky a rozpínání uvnitř. Když si sáhnete na zadní stěnu ledničky, je tam trubička v mřížce, která pěkně hřeje. Aby lednička dobře chladila, nesmí stlačený plyn zůstat horký. Proto zadní část ledničky nezakrýváme, abychom umožnili ochlazování mřížky proudícím vzduchem.
Části ledničky: 1. kompresor - pumpa, která stlačuje chladící látku, ta se přitom ohřívá. 2. kondenzátor - potrubí, kde se zahřáté chladivo okolním vzduchem ochlazuje a zkapalňuje. 3. úzká trubička - škrtí proud chladiva deroucího se pod tlakem z kondenzátoru do výparníku. 4. výparník - je potrubí, v němž chladivo vře, rozpíná se a ochlazuje. Toto potrubí je omotané kolem krabice, ve které je v ledničce nejvíce zima.
Dříve se používaly v ledničkách jako chladivo freony, ty ale poškozují ozónovou vrstvu kolem Země, proto se dnes již nepoužívají. Pro teploty chlazení v rozmezí -25°C až 5°C se používají speciální plyny. Ty při rozpínání ve výparníku (při teplotě asi -25°C) vřou a při stlačování v kondenzátoru (při teplotě asi 55°C) zkapalňují. Zajímavost: První lednička byla zhotovena v roce 1834.
Nevím, co přesně myslíte děláním vajíček ve velké nadmořské výšce. Ve velké nadmořské výšce je nižší tlak vzduchu a při něm voda vře při nižší teplotě než je 100°C. Proto tam vajíčka začnou vařit rychleji než doma {za normálního atmosférického tlaku}. Ale protože vařící voda má nižší teplotu, musíme vajíčka vařit déle.
(M.Urbanová)   >>>  

5) Tlak vzduchu v balónku10.12.2001

Dotaz: Prosíme o odpověď na otázku, proč se v balónku, z něhož uniká vzduch, zvyšuje tlak ? (Martin Tobiáš)

Odpověď: Dříve, než se podíváme na balónek, podívejme se na bublinu. Bublina je tvořena blánou, která má jisté povrchové napětí s. Tlak v bublině závisí na poloměru R bubliny vztahem p = 4 s / R, jak se snadno odvodí ze skládání sil povrchového napětí s uvážením dvou povrchů bubliny (vnitřního a vnějšího).
Tedy v bublině je opravdu větší tlak při menším poloměru.
Balónek ale nemá konstantní povrchové napětí. Napětí gumy balónku závisí na tom, jak moc je nafouknutý, předpokládejme pro jednoduchost, že lineárně na natažení: 2 s = konst. R, z toho plyne tlak v gumovém balónku p = konst.! Reálná guma se asi takhle jednoduše chovat nebude. Zatímco my tu budeme hledat odpověď u kolegů, kteří rozumí polymerům, navrhujeme Vám, abyste změřil, jak v reálném balónku závisí tlak na poloměru. Nejsnazší by asi bylo použít průhlednou hadičku s vodou jako tlakoměr při nafukování. Pošlete nám prosím výsledky.
(M. Urbanová, J. Dolejší)   >>>