FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 1493 dotazů

760) Fata morgana10. 09. 2005

Dotaz: Co je vlastně fatamorgána? (markéta)

Odpověď: V původním smyslu je "fata Morgana" staré lidové označení klamných obrazů v ovzduší. Označení pochází z oblasti Messinské nížiny (průliv mezi Itálií a Sicílií). Z pohledu vědy jde o tzv. svrchní a spodní zrcadlení. Zrcadlení na vrstvách atmosféry, tedy vzduchu, je možné díky tomu, že různě teplý a různě hustý vzduch má různý index lomu. Na rozhraních dvou vzduchových vrstev s odlišným indexem lomu pak může docházet k lomu a odrazu světelných paprsků.

Podrobnější vysvětlení jevu lze nalézt na
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/diplomky/diplomka/html/Jevy2.htm
http://www.unmuseum.org/mirage.htm (anglicky)

(Jakub Jermář)   >>>  

761) Jak vzniká duha?10. 09. 2005

Dotaz: Jak vzniká duha? (Markéta)

Odpověď: Duha je optický jev způsobený lámáním světla na kapkách vody. Světlo různých barev se na povrchu kapek láme pod různými úhly (index lomu vody je např. pro červené světlo nepatrně menší než pro světlo modré) a dochází tak k rozkladu světla na jeho jednotlivé barevné složky.

Podrobnější popis vzniku duhy lze nalézt například na
http://mujweb.cz/www/sika/duha.htm
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/diplomky/diplomka/html/Duha.htm
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/diplomky/diplomka/html/Vnitrni.htm

(Jakub Jermář)   >>>  

762) Proč se kovové předměty zdají studenější?10. 09. 2005

Dotaz:

Proč se studené kovové předměty zdají studenější než dřevěné předměty téže teploty?

(parradová)

Odpověď:

Může za to skutečnost, že kovy vedou teplo lépe než dřevo. Dřevo lze považovat za tepelný izolant. Když šáhnete na studený dřevěný předmět, ruka celkem rychle zahřeje povrch dřeva a předmět pak už nestudí. Položíte-li ruku na předmět kovový, dojde sice také k zahřívání povrchu kovu vaší rukou, z druhé strany (zevnitř předmětu) je však teplo z povrchu odváděno do zbytku předmětu a tím je povrch ochlazován.

(Jakub Jermář)   >>>  

763) Proč je nebe modré?10. 09. 2005

Dotaz: Proč je nebe modré? (Maritn)

Odpověď: Paprsky slunečního světla procházejícího atmosférou se na molekulách vzduchu částečně rozptylují do různých směrů, a to tím intenzivněji, čím kratší je jejich vlnová délka (tzv. Rayleighův zákon). Modrá a fialová barva se proto rozptyluje v atmosféře z viditelného světla nejvíce. Jelikož jsou však naše oči citlivější na modrou než na fialovou barvu, jeví se nám obloha zbarvená modře.
(Jakub Jermář)   >>>  

764) Vliv gravitace na elektromagnetické vlnění08. 09. 2005

Dotaz:

Má gravitace určitého tělesa vliv na elektromagnetické vlnění?

(Jan Kunetek)

Odpověď:

Ano, má. Uveďme si dva příklady, na nichž je to vidět. Gravitační pole hvězdy či celé galaxie působí na světelné paprsky (tedy na elektromagneticé vlnění) a ovlivňuje tak nepatrně směr jejich šíření. Tento jev je známý jako tzv. gravitační čočka (gravitational lensing) a je pozorován v astronomii (např. Einstienův kříž). Druhým příkladem působení gravitace na elektromagnetické vlnění jsou černé díry, z pod jejichž "povrchu" (přesněji z pod tzv. horizontu událostí) nedokáže ani elektromagnetické vlnění uniknout a je strháváno zpět.

(Jakub Jermář)   >>>