FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


zobrazení vybraného dotazu

1) Přechlazená voda09.01.2007

Dotaz: Dobrý den, díky za pěkné stránky. Zde je můj dotaz: Na kolejích jsem měl sorpční lednici, která chladila až mrazila. Teplotu jsme neměřili, ale někdy jsme vyndali veci zmrzlé a jindy ne. Několikrát se mi stalo, že jsem vodu (vodovodní) v PET lahvi vytáhl z lednice a voda byla v tekutém stavu. V okamžiku, kdy jsem PET lahev otevřel voda během 1-2 sekund zmrzla. Krásně prokrystalizovala v celém objemu. Podobným způsobem, jako když lupnutím aktivujete takové ty ohřívací polštářky. Podmínky: lednice - sorpční, zavřená ve skříni PET laveh - takový ten měkčí typ, objem 2 litry, ležíci v lednici na výparniku, úplně plná nebo téměř plná. Zajímalo by mě, při jakých podmínkách to nastává. Kam se ztratí energie potřebná ke změně skupenství? Jak mohu tento stav reprodukovat? Jestli si dobře pamatuji tak energie potřebná ke změně skupenství je zhruba stokrát vyšší než ke změně teploty kapaliny o 1C. Takže vodu podchladím, jakoby na -100C a pak se mi přemění na led o teplotě 0C. (Jaroslav Bernkopf)

Odpověď: Voda, kterou jste vyndal z chladničky, se podle všeho nacházela v tzv. metastabilním stavu, kdy je její teplota sice už pod nulou, ale stále ještě zůstává celá v kapalném skupenství. Tento stav je tím méně pravděpodobný, čím většího přechlazení dosáhnete, případně čím více vody v nádobě máte. S dvoulitrovou PET láhví lze znatelného přechlazení dosáhnout zřídka - a když, tak pouze o několik málo stupňů Celsia. Menší množství vody (řekněme 1 ml) lze ovšem snadno přechladit i na teplotu -10 °C a méně. Drobné kapičky se dají přechladit až o desítky stupňů Celsia!

Přechlazená kapalina je nestabilní. Přítomnost rušivých vlivů (nečistoty, otřesy) a další chlazení zvyšují společně šanci, že kapalina samovolně přejde do stabilnějšího stavu - zmrzne. Mrznutí začne tím, že se někde v objemu kapaliny (typicky na stěnách nebo částečkách nečistot) objeví první krystalek ledu. Ten velmi rychle roste v jakousi dendritickou strukturu prolínající se celou kapalinou, což je ono vámi pozorované rychlé prorůstání krystalků. Tím se ovšem uvolňuje latentní krystalizační teplo ohřívající zbytek přechlazené kapaliny. Teplota přechlazené vody tak během této "bouřlivé" krystalizace po zlomku sekundy až několika málo sekundách vzroste na teplotu tuhnutí (0 °C). Sem se tedy "ztratí" ona pohřešovaná energie. Zbytek kapaliny tuhne již běžným způsobem.

V přiloženém grafu je zachycen průběh teploty v reálném experimentu, který probíhal s 1 ml destilované vody, jejíž počáteční teplota byla přibližně 1 °C. Z grafu lze vyčíst, že se voda v tomto experimentu přechladila o více než 10 °C, načež během velice krátkého okamžiku prorostla zmíněnou dendritickou ledovou strukturou za součásného vzrůstu teploty na 0 °C. "Domrzání" potom trvalo ještě asi minutu a dvacet sekund. Teplota okolí byla přibližně -17 °C.


(Pavel Böhm)   >>>