FyzWeb  Fyzika Země

Literatura

[1]    Čížková H.: Numerické simulace procesu litosférické subdukce. Čs. čas. fyz. 55, 2005, str. 135-136

[2]    Dziewonski A. M., Anderson D. L.: Preliminary reference Earth model. Phys. Earth Planet. Inter. 25, 1981, str. 297-356

[3]    Šolc M., Zahradník J.: Astronomie,astrofyzika a geofyzika I. Země a sluneční soustava. SPN Praha 1987.

[4]    Velímský J., Martinec Z., Everett M. E.: Elektromagnetické indukce v Zemi: Pohled z oběžné dráhy. Čs. čas. pro fyziku 4, 2004, str. 209

Internetové odkazy:

[5]    http://www.geo.utep.edu/kidd/Vol_eq_plates.html, staženo 25.4.2006

[6]    http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plates.png , staženo 16.5.2006

[7]    http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=66&l=&c3, staženo 25.4.2006

[8]    http://cs.wikipedia.org/wiki, staženo 16.5.2006

[9]    http://www.ig.cas.cz/aktivity/Geopark/Zeme.pdf, staženo 16.5.2006zpět na obsah