FyzWeb  Fyzika Země

Elektronický učební text pro studenty středních škol. Text vychází z bakalářské práce Magdalény Čípové.

Původní text bakalářské práce