FyzWeb  Fyzika Země

Základní parametry

Země

Rovníkový poloměr 6,38·106 m
Povrch 510·106 km2
 z toho kontinent 149·106 km2
 z toho oceán 361·106 km2
Hmotnost 5,98·1024 kg
Střední hustota 5520 kg·m-3

Rozdělení nitra

Kůra 0 – MOHO
Svrchní plášť MOHO – 660 km
Spodní plášť 660 – 2900 km
Vnější jádro 2900 – 5000 km
Přechodová zóna 5000 – 5100 km
Vnitřní jádro 5100 – 6370 kmzpět na obsah