FyzWeb  síly

Kroutivý moment


Momentový klíč a momentový šroubovák

Momentový klíč se používá všude tam, kde je potřeba utahovat šrouby určitým způsobem, aby nebyly příliš volné a nevyšroubovaly se, nebo naopak aby jejich přílišné utažení nepoškodilo okolní součástky, či samotné šrouby. Například při výměně kol automobilu utáhneme šrouby momentovým klíčem rychle a pohodlně na dostatečnou hodnotu. Důležitější je však přesné dotažení například šroubů u hlav spalovacích motorů, kde hraje roli roztažnost kovových součástí při velkých teplotních změnách, nebo správné utažení různých ložisek a třecích spojů, aby se nezadřeli přílišným utažením, nebo naopak "nevykloktaly" při slabém dotažení.

         

Nejčastěji se používají dva základní typy momentových klíčů. První - ohybový nebo ráčnový - umož nastavit šroubem v dlouhé rukojeti velikost momentu, při jehož překročení přeskočí zub v utahovací hlavě a jeho cvaknutí nás upozorní na dosaženou velikost momentu. Druhý typ - torzní - je přesnější a obsahuje stupnici, která ukazuje velikost aktuálního momentu síly. Jak název napovídá, obsahuje torzní klíč kovovou tyčku, jejíž zkroucení (torze) je tím větší, čím větší je působící moment. Velikost zkroucení je potom převedena na okalibrovanou stupnici. Kromě zmíněných typů toho existují různé speciální momentové klíče - například elektronické, které zobrazují dosaženou hodnotu momentu síly na displeji, nebo připojeném počítači.


Momentový šroubovák bývá nejčastěji poháněn akumulátorem, je podobný vrtačce a často se dá k jednoduchému vrtání také použít. Oproti klasické vrtačce má ale pomalejší otáčky vhodné ke šroubování a je doplněn stavěcím kroužkem, jehož otáčením lze nastavit maximální kroutivý moment, kterým bude šroub nebo vrut utahován. Při překročení tohoto momentu začne spojka ve šroubováku prokluzovat a šroub se dále neutahuje.

    

Funkce spojky je zjednodušeně znázorněna na vedlejším obrázku. Motor je pevně spojen s jednou částí kruhové spojky, která má na svém povrchu výstupky. Protější část spojky spojená se šroubovacím hrotem obsahuje pevně vsazené ocelové kuličky, kterými dosedá mezi výstupky v první části spojky. Obě části jsou pak k sobě přitlačovány pružinou, jejíž napětí se dá regulovat právě šroubovým pohybem stavěcího kroužku. Čím větší silou přitlačuje pružina obě části k sobě, tím větší je nastavený moment. Při překročení tohoto momentu začnou kuličky s charakteristickým klapáním přeskakovat přes výstupky a spojka začne prokluzovat.

Možnost nastavení momentu síly, kterým bude šroub nebo vrut utažen, je důležitá například při montáži dřevěného nábytku a jiných měkkých materiálů, aby se vrut při rychlém šroubování nezaryl příliš hluboko do materiálu. Pokud chceme se šroubovákem vrtat, natočíme stavěcí kroužek do krajní polohy, kdy je pružina maximálně přitisknuta ke spojce a nedovoluje její prokluzování. Můžeme tak využít maximální moment, který je schopen vytvořit motor.


Kroutivý moment