FyzWeb  síly

Kroutivý moment


Model páky se závažím

Posuvníkem mass můžete nastavit tíhu závaží na levé straně. Další dva posuvníky slouží k úpravě délky ramen závaží a siloměru. Zatažením za siloměr myší se zmáčknutým levým tlačítkem se zobrazí velikost síly, která vyrovnává tíhu závaží na druhé straně. Hodnoty síly se zobrazují zaokrouhleně dolů na celé jednotky (zobrazená hodnota 3 může znamenat ve skutečnosti i 3,9)!


Nastavte si určitou tíhu závaží a vzdálenost ramene závaží a spočítejte velikost momentu tíhové síly vůči ose otáčení. Potom si zvolte délku ramene od osy k siloměru a spočítejte, jak velká síla způsobí stejně velký moment, který páku vyrovná. Nakonec si zataháním za siloměr ověřte správnost výpočtu. 

Zkuste také najít v různých případech délky ramena siloměru, při kterých se mění hodnota potřebné síly z jedné zaokrouhlené celočíselné hodnoty na druhou. 


Kroutivý moment