FyzWeb  síly

Kroutivý moment


Jak změřit kroutivý moment zápěstí

Jak velkým momentem jste schopni utahovat nebo povolovat šrouby a různé uzávěry sklenic a lahví? Změřit si to můžete docela jednoduše například pomocí kuchyé paličky na maso a vhodného siloměru, nebo mincíře. Paličku uchopte pevně za širokou kulatou hlavu, která bude představovat držadlo. Za konec násady zahákněte siloměr nebo mincíř a držte ho kolmo k násadě paličky. Nyní zápěstím zakruťte paličkou tak, abyste napínali siloměr, a sledujte největší sílu, kterou se vám podaří na siloměru vytáhnout (při použití mincíře stačí k určení síly dosaženou hmotnost vynásobit tíhovým zrychlením - přibližně 10 m.s-2). Velikost dosaženého momentu síly, který jste schopni vyvinout zápěstím, pak jednoduše spočítáte ze vztahu

,

kde F je velikost síly na siloměru a d je délka násady paličky (od místa upevnění siloměru do středu hlavy - osy otáčení). Pro hodnoty pokusu znázorněného na první fotografii dole F = 40 N, d = 29 cm například vychází kroutivý moment přibližně M = 11,6 N.m.

         

Pokud nemáte k dispozici mincíř, nebo dostatečně silný siloměr, můžete si pomoci například kbelíkem s vodou. Ucho kbelíku přivažte ke konci násady paličky místo siloměru. Paličku s kbelíkem pak držte nad zemí tak, aby násada byla vodorovně, do kbelíku postupně přilévejte vodu a vyzkoušejte, jakou hmotnost vody jste schopni takto zvednout (jeden litr vody váží přibližně jeden kilogram). Tíhová síla vody s kbelíkem tak nahradí tahovou sílu siloměru.

Zkuste si změřit, zda jste schopni vyvinout větší kroutivý moment levým, nebo pravým zápěstím, při utahování, nebo povolování apod. Se svými známými můžete také porovnat, kdo dokáže vyvinout větší kroutivý moment. S namáháním zápěstí to ale nepřehánějte, abyste si neublížili!


Kroutivý moment