FyzWeb  síly

O vektorech


Model sčítání vektorů

V okénku Number of Forces můžete zvolit kolik sil budete sčítat. Tažením myší (se stisknutým levým tlačítkem) za konec každého vektoru můžete nastavit jeho velikost a směr. Stisknutím tlačítka Find out Resultant se zobrazí konstrukce výsledného součtového vektoru. Tlačítko Clear Construction slouží k vymazání konstrukce a výsledného vektoru.

 

Sledujte, jakým způsobem se sčítají dva a více vektorů. Prozkoumejte, jak vypadá součet rovnoběžných a kolmých vektorů.

Zkuste nastavit myší více vektorů různého směru tak, aby se jejich součet co nejvíce blížil například nule, nebo předem zvolenému vektoru. Stisknutím Find out Resultant si pak zkontrolujte, jak byl váš odhad přesný.


Ovektorech