FyzWeb  síly

Poloha těžiště


Rovnání kostek

Jednotlivé kostky můžete tahat myší (se stisknutým levým tlačítkem) do boku. Jakmile kostka zčervená, znamená to, že spadla. Zobrazovaná čísla představují vzdálenosti středů a hran kostek a poměr délky převisu k maximální délce v procentech. Stisknutím tlačítka Show c. g. zobrazíte polohy těžiště jedné, dvou, tří a čtyř kostek ze shora.

Zkuste najít optimální tvar narovnaných kostek, aby horní kostka vytvořeného převisu přesahovala co nejdále přes okraj stolu. Podaří-li se vám to, budou všechny kostky žluté a zobrazí se nápis: You did it!

Přijdete na to, co musí platit pro polohu těžiště jednotlivých kostek i pro výsledné těžiště více kostek?


Poloha těžiště