FyzWeb  síly

O rovnováze


Kladkostroj

Táhnutím myší za konec provazu kladkostroje zvednete zavěšené závaží. Při zmáčknutém tlačítku se přitom navíc objeví siloměr, znázorňující přibližně tahovou sílu. V zeleném rámečku můžete na prvním místě zvolit typ kladkostroje - sestavený ze dvou, čtyř, nebo šesti kladek. Dále můžete v okénku Weight zadat tíhu závaží a v okénku Weight of the Loose Pulleys tíhu zvedaných spodních kladek (při překročení hodnot zůstane v okénkách maximální možná hodnota). Po změně hodnot v okénkách a stisknutí klávesy Enter se pod nápisem Necessary Force zobrazí výpočet síly potřebné ke zvedání břemene pomocí zvoleného kladkostroje.

Rozmyslete si a ověřte na modelu, kolikrát menší silou lze zvednout břemeno při použití různých druhů kladkostrojů. Všimněte si také, jakou roli hraje hmotnost zvedaných kladek (zadejte nulovou hmotnost kladek a porovnejte výsledky).

U reálného kladkostroje musíme navíc uvažovat tření, potřebná síla, kterou taháme za konec provazu, bude tedy ve skutečnosti vždy o něco větší než teoretická hodnota.


O rovnováze