FyzWeb  síly

O rovnováze


Výroba a použití louskáčku

Potřeby

Dřevěná lať (rozměry přibližně 150 cm, 2,5 cm, 2,5 cm), dvě prkénka (přibližně 8 cm, 8 cm, 2,5 cm), dva kovové pásky, šrouby, vruty, alespoň 1,5 mm silné kovové lanko.

Výroba

Ze dvou latí délky 50 cm a 48 cm a dvou prkének sešroubujeme podle fotografie rám louskáčku. Kratší lať je přitom nahoře a vytváří uskočený zub pro uložení ořechu. Pomocí dvou kovových pásků přišroubujeme ke kratší straně rámu se zubem asi 15 cm dlouhou lať, která se bude otáčet na šroubu v kovových páscích. Do horního pohyblivého konce této přítlačné laťky vyvrtáme rovnoběžně s horní stranou rámu otvor, kterým protáhneme lanko. 

         

Z vnější strany lanko zajistíme kovovou podložkou a velkým uzlem (lépe smyčkou se šroubovací lustrsvorkou). Druhý konec lanka vedeme podél horní strany rámu přes jeho hranu a na boku rámu ho pevně přivážeme kolem zašroubovaného vrutu. Do hrany rámu je vhodné zapustit silnější hřebík, aby se lanko které přes něj bude napnuté nezařezávalo do měkkého dřeva. Nakonec z hodně šikmo seříznutého zbytku latě vyrobíme klínek na vypnutí lanka. Klínek opatříme po délce zářezem, kterým může lanko procházet.

Použití

Do zubu mezi rámem a přítlačnou laťkou vložíme vlašský ořech a klínkem umístěným mezi přítlačnou laťkou a kovovou podložkou dopneme co nejvíce lanko. Nyní jednou rukou přidržíme rám a druhou rukou zatáhneme za lanko uprostřed jeho délky kolmo na dlouhou stranu rámu, čímž ořech rozlouskneme.

Místo rukou můžeme za lanko tahat jednoduchým držadlem vyrobeným ze silnějšího tvrdého drátu (například svářecího).

Poznámky

Čím více je lanko napnuté, tím menší síla stačí k rozlousknutí ořechu. Velikost potřebné síly závisí také výrazně na poloze vloženého ořechu. Ořech snadno rozlouskneme, je-li rovina spojující obě poloviny ořechu rovnoběžná s dlouhou stranou rámu (rovnoběžně s působícími silami). Pokud umístíme ořech touto rovinou kolmo k dlouhé straně rámu je rozlousknutí obtížnější a můžeme při něm dokonce přetrhnout slabší lanko.

Zkuste se zamyslet nad tím, proč tomu tak je.


O rovnováze