FyzWeb  síly

Násobení vektorů


Vektorový součin

Posuvníky v dolním panelu můžete nastavovat složky dvou vektorově násobených vektorů. Na ploše se přitom spolu s těmito vektory zobrazí i výsledný součinový vektor a v levém horním rohu jeho zápis ve složkách. Pohybem myší se zmáčknutým levým tlačítkem na ploše můžete natáčet celou souřadnou soustavu a prohlížet vektory z různých pohledů. Kliknutím na Show / Hide Plane zobrazíte nebo skryjete rovinu určenou součinovými vektory. Při zatrhnutém Cartesian se zobrazují složky vektorů v kartézských souřadnicích, při volbě Spherical se zobrazí složky vektorů ve sférických souřadnicích.

Zvolte si dva vektory ve složkách kartézských souřadnic a zkuste nejdříve sami spočítat jejich vektorový součin. Potom si svůj výsledek ověřte pomocí appletu. Všimněte si, že výsledný vektor je vždy kolmý na rovinu určenou násobenými vektory.

Applet můžete použít také pro znázornění vektorů ve sférických souřadnicích. Nastavte například jeden vektor jako nulový, mějednotlivé složky ve sférických souřadnicích u druhého vektoru a sledujte, jak se změny projevují na velikosti a směru vektoru.


Násobení vektorů