FyzWeb  síly

Souřadnice a vektory


Sčítání vektorů ve složkách

Kliknutím na obrázek aktivujete první vektor, jehož konec sleduje kurzor myši. Dalším kliknutím zafixujete polohu vektoru a zároveň aktivujete druhý vektor. Kliknutím zafixujete i druhý vektor a applet zobrazí konstrukci výsledného součtového vektoru. Složky všech vektorů se přitom zobrazují v levém horním rohu. Zatrhnutím políčka info můžete zobrazit jednotlivé složky v obrázku. Tlačítko Reset vymaže konstrukci.

Ověřte si sčítáním různých vektorů, že složky výsledného vektoru jsou dány součtem příslušných složek sčítaných vektorů. Vyzkoušejte si také speciální případy jako součty vektorů stejného a opačného směru, nebo kolmých vektorů.


Souřadnice a vektory