FyzWeb  síly

Souřadnice a vektory


Sčítání vektorů v prostoru

Kliknutím myši aktivujete první vektor a měníte jeho x-ovou a y-ovou složku. Dalším stisknutím tyto hodnoty zafixujete a při stisknutém tlačítku můžete nastavit z-ovou složku. Ta se zafixuje po uvolnění tlačítka myši. Stejným způsobem nastavíte i druhý sčítaný vektor, přičemž se zobrazí konstrukce výsledného součtového vektoru. Složky vektorů se zobrazují v levém horním rohu. Pro správné zobrazení složek je potřeba nastavovat složky vektorů s přesností na celá čísla, maximálně na jedno desetinné místo! Tlačítka Reset a New smažou konstrukci, zatrhnutím label zobrazíte hodnoty na osách.

Vyzkoušejte si součty různých vektorů a ověřte, že při součtu vektorů se sčítají odpovídající složky. Všimněte si na konstrukci, že výsledný součtový vektor leží vždy v rovině určené sčítanými vektory.


Souřadnice a vektory