FyzWeb  síly

Souřadnice a vektory


Sčítání vektorů a polární souřadnice

Stisknutím levého tlačítka myši aktivujete první vektor a při stisknutém tlačítku upravujete jeho velikost a směr. Po uvolnění tlačítka se velikost a směr vektoru zafixuje a v horním panelu se zobrazí složky délky vektoru a úhlu, který svírá vektor s polopřímkou mířící vodorovně doprava. Pod těmito složkami v polárních souřadnicích se dále zobrazí i složky v kartézských souřadnicích x, y. Druhý vektor nastavíte kdekoli v obrázku stejně jako první. 

Pro sečtení vektorů je třeba mít zatrženo tlačítko Add a dále uchopit myší jeden z vektorů za kolečko v jeho středu a přesunout ho začátkem ke konci druhého vektoru, nebo naopak. Přitom se zobrazí výsledný vektor s příslušnými složkami v horním panelu. Při odčítání je třeba zatrhnout Subtract a přenést vektory počátky, nebo konci k sobě. Tlačítko Clear Last vymaže druhý sčítaný vektor, tlačítko Clear Both oba vektory. Zatrhnutím Reference zobrazíte souřadné osy a úhly jednotlivých vektorů.

Zkuste přijít na to, jak spolu souvisí složky vektorů v polárních a kartézských souřadnicích. Dokážete dopředu spočítat velikost a směr výsledného vektoru z velikostí a směrů sčítaných vektorů?


Souřadnice a vektory