FyzWeb  síly

Úvod


Doporučení pro žáky a studenty

Jak číst tyto stránky

Kde začít

Jak se v dokumentu vyznat

Pokud chcete, aby vám byly tyto stránky co nejvíce prospěšné, věnujte prosím chvilku několika následujícím doporučením.

Jak číst tyto stránky

Nahoru

Jednotlivé kapitoly, propojené pomocí klikacích odkazů, jsou většinou psány ve formě otázek a problémů, které jsou potom postupně vysvětlovány. Snažte se vždy na danou otázku nebo problém nejdřív odpovědět sami, teprve až budete mít zformulovanou vlastní odpověď (vůbec nevadí, že může být chybná - právě tím se učíme) podívejte se dál. 

Zadané úlohy a jiné problémy zkuste nejdříve sami vyřešit a napsat si řešení na papír - jakmile se jednou podíváte na hotové řešení, už nikdy nezjistíte, zda úloze skutečně rozumíte. Samozřejmě, že pokud nevíte co si s úlohou počít, může vám předložené řešení sloužit jako pomůcka. Nestudujte však řešení hned celé, podívejte se jenom na začátek (počáteční myšlenku) a zkuste pokračovat dál sami - při porovnání s předloženým řešením uvidíte, že jste se třeba dostali ke správnému výsledku jinou cestou, a naučíte se tak vlastně dvakrát tolik.

Pokud můžete, vyzkoušejte si co nejvíce věcí prakticky. K popsaným pokusům a měřením většinou nepotřebujete žádné speciální pomůcky a vybavení, které byste nenašli doma. Uvidíte, že reálně vyzkoušené a naměřené jevy mohou dopadnout trošku jinak než předpovídá teorie, nebo než ukazují naprogramované pokusy a modely (applety). Právě tyto rozdíly by vás měly vést k zamyšlení nad tím, jaké další vlivy (se kterými jsme nepočítali) se v praxi podílí na výsledku, co můžeme zanedbat a co naopak nikoli.

Zpracované materiály můžete použít pro doplnění toho, co jste se učili, nebo učíte ve škole, mnohé poznatky třeba uvidíte z jiné stránky a lépe jim tak porozumíte. Pro důkladné procvičení daných témat je však potřeba vyřešit si ještě další úlohy například z učebnic a sbírek. Některá rozšiřující témata vám mohou sloužit jako podnět k přípravě referátu do hodiny fyziky - v takovém případě se však snažte najít k danému tématu ještě další informace (v literatuře na internetu), porovnat je, vytřídit chybné informace (především na internetu můžete najít mnoho chyb) a zpracovat téma podle sebe.


Kde začít

Nahoru

Chodíte na základní školu?

Jestliže jste ještě ve fyzice neprobírali učivo o silách, nebo ho právě probíráte, vydejte se po modrých turistických značkách (klikáním na modré šipky). Projdete tak kapitoly první úrovně, kde se seznámíte se všemi základními pojmy, vyzkoušíte si různé pokusy a můžete si ledacos vyrobit podle návodů. K řešení problémů a příkladů v této úrovni nebudete potřebovat žádnou složitou matematiku. Pokud budete všemu dobře rozumět, nebo už máte učivo probrané ze školy a všechny problémy obsažené v první úrovni dokážete hravě zodpovědět, podívejte se na kapitoly druhé úrovně, které jsou označeny zeleně (vedou na ně odkazy v podobě zelených turistických značek.

Jste středoškoláci?

Potom je pro vás určena druhá úroveň, kterou tvoří jednotlivé kapitoly propojené odkazy v podobě zelené turistické značky. Přesto se zkuste nejdříve podívat na kapitoly základní úrovně (označené modře). Základní úroveň vám může sloužit jako opakování toho, co byste měli znát a umět a možná objevíte i něco nového, nad čím jste třeba nikdy nepřemýšleli. Rozumíte-li už středoškolskému učivu mechaniky a máte projitou druhou úroveň, podívejte se na kapitoly nejvyšší červeně označené úrovně, které doplňují především poznatky o vektorech a výpočtu těžiště a mohou vám sloužit i k lepšímu pochopení některých témat z matematiky.

Máte už školní léta za sebou?

Mnoho informací, o kterých se dočtete Vám zřejmě bude známo, některé třeba uvidíte z trošku jiné stránky a možná si připomenete i ledacos, co už jste pozapomněli. Jednotlivá témata můžete procházet například systémem od jednoduššího ke složitějšímu - začněte kapitolou základní (modré) úrovně a po jejím prostudování se podívejte na příslušnou kapitolu druhé (zelené) eventuálně nejvyšší (červené) úrovně (příslušné hlavní kapitoly jsou propojeny odkazy v podobě barevných turistických šipek). Pokud právě studujete základní kurz fyziky na vysoké škole, možná Vám materiály pomohou k lepšímu propojení několika základních teoretických principů mechaniky sil s jejich praktickým využitím.


Jak se v dokumentu vyznat

Nahoru

Z úvodní stránky vedou odkazy jednak na obecné informace o stránkách, na motivační popis pokusů Ing. P. Pavla se sochami moai a dále odkaz na první kapitolu základní (nejnižší) úrovně. Jednotlivé kapitoly jsou označeny barevnou linkou na začátku a konci stránky a barevným pozadím (modrá označuje základní úroveň, zelená vyšší a červená nejvyšší). 

Základní struktura je tvořena hlavními kapitolami, které jsou vzájemně propojeny odkazy v podobě barevných turistických směrovek tvaru šipky. Každá hlavní kapitola potom obsahuje další podkapitoly, na které vedou odkazy v podobě malé barevné turistické značky (např. ). K lepší orientaci mezi zmíněnými kapitolami slouží také grafická klikací mapa, na kterou se dostanete kliknutím na barevný rozcestník s mapou v záhlaví a zápatí každé stránky (pod mapou je zobrazen také klasický obsah).

Kromě zmíněných barevně označených stránek obsahují kapitoly ještě obyčejné (neoznačené) odkazy vedoucí na různé doplňující informace, poznámky, komentáře, řešení některých úloh apod., které se po kliknutí zobrazí podobně jako všechny fotografie v novém menším okně. 

Závěr každé hlavní stránky nakonec obsahuje odkaz na stručné shrnutí nejdůležitějších poznatků kapitoly. Celkové shrnutí jednotlivých kapitol lze zobrazit odkazem z mapy a obsahu. Shrnutí může sloužit jako kostra při opakování - ke každému pojmu je samozřejmě potřeba si představit a ujasnit, čeho všeho se týká.


Úvod