FyzWeb  síly

Síly okolo nás


 

Rapa Nui (v překladu Velký Rapa) je domorodý název pro osamělý Velikonoční ostrov v Tichém oceánu, známý díky svým tajuplným mohutným kamenným sochám moai. Jak mohlo nepočetné domorodé obyvatelstvo bez použití tažných zvířat a moderní techniky stěhovat stovky obrovských soch ze vzdálených kamenolomů po celém ostrově? Nejpravděpodobnější odpověď na tuto záhadu podal a také prakticky předvedl v 80. letech minulého století pan Ing. Pavel Pavel. Podívejte se, jak to dělal.

Co potřebujete znát, abyste mohli řešit podobné záhady? Kromě studia pramenů o historii a kultuře obyvatel Velikonočního ostrova musel Ing. P. Pavel dobře ovládat jedno z nejzákladnějších odvětví fyziky - mechaniku. A právě o části mechaniky - konkrétně o silách a statice těles - pojednávají tyto stránky.

   Jste žáky, nebo studenty základní, nebo střední školy? Třeba vám tyto materiály pomohou porozumět více tomu, co se učíte ve fyzice a možná se i dozvědět něco navíc a překvapit tak svého učitele. Podívejte se na několik doporučení, jak tyto stránky používat, aby vám byly užitečné.

   Pokud učíte fyziku, možná najdete na těchto stránkách inspiraci pro doplnění vlastní výuky. Na stránce Náměty pro učitele najdete některé metodické pokyny, jak lze materiály využít při výuce mechaniky na základních a středních školách.

   Nejste ani žák, ani učitel a chcete se prostě jenom dozvědět něco o fyzice? Můžete se rovnou vydat po turistických značkách (různé barvy označují různou úroveň obtížnosti) na cestu za poznáním. Kliknutím na obrázek s rozcestníkem v levém horním a dolním rohu každé stránky zobrazíte klikací mapu možných cest s obsahem dokumentu.


Síly okolo nás


© M. Jílek   Aktualizováno 23. 8. 2007, materiál neprošel jazykovou úpravou