FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 1493 dotazů

749) Vosa v autobuse11. 10. 2005

Dotaz: Mám takový dotaz..pokud v jedoucím autobuse letí směrem jízdy autobusu ve vzduchu např. vosa, musí letět na místě(vzhledem k autobusu) nebo se musí pohybovat vzduchem (stejným směrem jako autobus), aby se vzhledem k autobusu udržela na jednom pomyslném místě..? Pokud by opravdu musela letět dopředu, znamenalo by to, že pokud by přestala, autobus by jí "ujel" a vzadu by narazila na sklo? děkuji za odpověď, Martin (Martin)

Odpověď: Celý problém bude zřejmější, uvědomíme-li si, že se vosa svými křídly vlastně "odráží" od okolního vzduchu. Jelikož se ale okolní vzduch (unitř autobusu) pohybuje společně s autobusem, vose bohatě stačí, když se bude udržovat na jednom místě v tomto vzduchu - nemusí se tedy nijak snažit autobus dohnat. Stejně tak vy, budete-li sedět v autobuse, nemusíte běžet dopředu - stačí, když se budete udržovat v sedačce a automaticky se pohybujete spolu s autobusem kupředu. Pro vosu je ten vzduch totéž, co pro vás sedačka.

Situace by se samozřejmě změnila, pokud by někdo dostatečně otevřel okénko a v autobuse vznikl průvan - pak by si musela ona vosa poradit s tím průvanem.

(Jakub Jermář)   >>>  

750) Jsou atomy úplně stejné?10. 10. 2005

Dotaz: Rád bych se zeptal, jestli jsou dva atomy stejné látky úplně stejně velké? (Jakub G.)

Odpověď: Ano. Dva stejné atomy (tj. stejné izotopy se stejným počtem elektronů a stejnou energií) jsou zcela stejné a nejde jeden od druhého rozeznat - kdyby je někdo navzájem zaměnil, nepoznáte to.
(Jakub Jermář)   >>>  

751) Hodnoty součinitele tepelné vodivosti10. 10. 2005

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, kde lze sehnat tabulky tepelné vodivosti pevných látek? Zabývám se výpočtem klimatizací a nemohu tyto tabulky nikde nalézt. děkuji

(Petr)

Odpověď:

Naleznete je například na http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepelní_vodivost. Přibližné hodnoty koeficientu (někdy též součinitele) tepelné vodivosti uvádí následující tabulka:

stříbro 418 W.m-1.K-1
měď 395 W.m-1.K-1
hliník 229 W.m-1.K-1
železo 73 W.m-1.K-1
žula 2,9 - 4,0 W.m-1.K-1
led 2,2 W.m-1.K-1
beton 1,5 W.m-1.K-1
voda 1,0 W.m-1.K-1
cihla 0,28 - 1,2 W.m-1.K-1
sklo 0,60 - 1,0 W.m-1.K-1
linoleum 0,19 W.m-1.K-1
polystyren 0,16 W.m-1.K-1
benzin 0,131 W.m-1.K-1
skelná vata 0,04 W.m-1.K-1
vzduch 0,024 W.m-1.K-1

 

(Jakub Jermář)   >>>  

752) Rotace planety Uran04. 10. 2005

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, proč planeta Uran rotuje jinak než ostatní planety?

(Filip)

Odpověď:

Osa rotace planety Uran je téměř rovnoběžná s rovinou oběhu okolo Slunce (odchyluje se o 8°) – dalo by se tedy říct, že Uran rotuje "na svém boku". Proč tomu tak je, se s jistotou neví. Pravděpodobně však půjde o následek srážky Uranu s nějakým dalším velkým objektem kdysi v době formování sluneční soustavy.

(Jakub Jermář)   >>>  

753) Rychlost elektrického proudu23. 09. 2005

Dotaz:

Rád bych se zeptal, jaká je rychlost elektronu (toku elektronů) ve vodiči při průchodu elektrického proudu. Je tato rychlost rovna rychlosti světla a zda je tato rychlost závislá na velikosti el. proudu, resp. el. napěti, nebo je konstantní? Děkuji

(David)

Odpověď:

Elektrony se ve vodiči při pokojové teplotě chaoticky pohybují obrovskými rychlostmi (okolo 106 m·s-1). Tento pohyb je ale zcela chaotický a v celkovém součtu tedy nevytváří žádný výsledný proud. Pokud na vodič přiložíme napětí, začnou se elektrony (aniž by přitom ustaly ve svém chaotickém pohybu) pomaloučku sunout jedním směrem – říkáme, že teče proud. Rychlost tohoto posuvného pohybu (nazýváme ji driftová rychlost) je ale velice malá – asi jen 10-5 m·s-1, tedy o 11 řádů nižší než rychlost chaotického pohybu! Driftová rychlost je do určité míry závislá na velikosti přiloženého napětí.

(Jakub Jermář)   >>>