FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 1493 dotazů

751) Hodnoty součinitele tepelné vodivosti10. 10. 2005

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, kde lze sehnat tabulky tepelné vodivosti pevných látek? Zabývám se výpočtem klimatizací a nemohu tyto tabulky nikde nalézt. děkuji

(Petr)

Odpověď:

Naleznete je například na http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepelní_vodivost. Přibližné hodnoty koeficientu (někdy též součinitele) tepelné vodivosti uvádí následující tabulka:

stříbro 418 W.m-1.K-1
měď 395 W.m-1.K-1
hliník 229 W.m-1.K-1
železo 73 W.m-1.K-1
žula 2,9 - 4,0 W.m-1.K-1
led 2,2 W.m-1.K-1
beton 1,5 W.m-1.K-1
voda 1,0 W.m-1.K-1
cihla 0,28 - 1,2 W.m-1.K-1
sklo 0,60 - 1,0 W.m-1.K-1
linoleum 0,19 W.m-1.K-1
polystyren 0,16 W.m-1.K-1
benzin 0,131 W.m-1.K-1
skelná vata 0,04 W.m-1.K-1
vzduch 0,024 W.m-1.K-1

 

(Jakub Jermář)   >>>  

752) Rotace planety Uran04. 10. 2005

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, proč planeta Uran rotuje jinak než ostatní planety?

(Filip)

Odpověď:

Osa rotace planety Uran je téměř rovnoběžná s rovinou oběhu okolo Slunce (odchyluje se o 8°) – dalo by se tedy říct, že Uran rotuje "na svém boku". Proč tomu tak je, se s jistotou neví. Pravděpodobně však půjde o následek srážky Uranu s nějakým dalším velkým objektem kdysi v době formování sluneční soustavy.

(Jakub Jermář)   >>>  

753) Rychlost elektrického proudu23. 09. 2005

Dotaz:

Rád bych se zeptal, jaká je rychlost elektronu (toku elektronů) ve vodiči při průchodu elektrického proudu. Je tato rychlost rovna rychlosti světla a zda je tato rychlost závislá na velikosti el. proudu, resp. el. napěti, nebo je konstantní? Děkuji

(David)

Odpověď:

Elektrony se ve vodiči při pokojové teplotě chaoticky pohybují obrovskými rychlostmi (okolo 106 m·s-1). Tento pohyb je ale zcela chaotický a v celkovém součtu tedy nevytváří žádný výsledný proud. Pokud na vodič přiložíme napětí, začnou se elektrony (aniž by přitom ustaly ve svém chaotickém pohybu) pomaloučku sunout jedním směrem – říkáme, že teče proud. Rychlost tohoto posuvného pohybu (nazýváme ji driftová rychlost) je ale velice malá – asi jen 10-5 m·s-1, tedy o 11 řádů nižší než rychlost chaotického pohybu! Driftová rychlost je do určité míry závislá na velikosti přiloženého napětí.

(Jakub Jermář)   >>>  

754) Kolik měří píď?22. 09. 2005

Dotaz:

Kolik měří píď?

(Martin Hála)

Odpověď:

Píď je stará česká délková jednotka z doby Přemysla Otakara II. 1 píď = 0,1992 metru (tedy přibližně 20 cm), zdroj: concerter.cz.

(Jakub Jermář)   >>>  

755) Měsíční fáze a zatmění Slunce11. 09. 2005

Dotaz: Ve které fázi je měsíc, když je zatmění Slunce? (Veronika)

Odpověď: V okamžiku zatmění Slunce se Měsíc nachází na spojnici mezi Sluncem a Zemí. Sluncem ozářená polovina Měsíce je proto odvrácena od Země a jde tedy o nov.
(Jakub Jermář)   >>>