FyzWeb  pokusy a materiály
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty
 


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)
Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro gymnázia 2014-12-15

Tento seznam experimentů jsme vytvářeli s myšlenkou usnadnit učitelům rozhodování, které experimenty se systémem Vernier by bylo možné do výuky zařadit a kdy. Seznam není kompletní (aktuálně jde o revizi ze dne 2014-12-15), na jeho rozšiřování budeme i nadále pracovat. Autory této verze jsou Mgr. Věra Koudelková, Mgr. Jakub Jermář a Mgr. Pavel Böhm.


Peer Instruction – co to je + databáze vhodných otázek 2014-10-02

Peer Instruction (z anglického peer – vrstevník, spolužák, instruction – vyučování) je vyučovací metoda založená na aktivní práci studentů, kteří nejprve samostatně a následně po diskuzi v malých skupinách spolužáků odpovídají na zadané otázky (tzv. KoncepTesty).

Hlavní využití metody je při výkladu nové látky, částečně upravenou metodu lze využít i při opakování, prohlubování učiva nebo závěrečném hodnocení.


Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro ZŠ 2013-05-22

Tento seznam experimentů jsme vytvářeli s myšlenkou usnadnit učitelům rozhodování, které experimenty se systémem Vernier by bylo možné do výuky zařadit a kdy. Seznam není kompletní (aktuálně jde o revizi 2013-05-21), na jeho rozšiřování budeme i nadále pracovat. Autorkou této verze Mgr. Jana Šestáková (ZŠ Lingua Universal a KDF MFF UK).

Vyberte si kliknutím na příslušnou učebnici:

pro 6. ročník pro 7. ročník pro 8. ročník pro 9. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Využívání dataloggerů ve výuce fyziky 2012-11-27

Diplomová práce s ověřenými experimenty, autorem je Petr Kácovský. Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 28 MB).

             

Jednotlivé experimenty


iQpark - fyzikální exponáty 2012-09-28

Materiál vytvořený pro pedagogy SŠ, kteří plánují se svými studenty cestu do iQparku a chtějí ji co nejefektivněji využít pro svoji výuku. Prostřednictvím těchto stránek si můžete prohlédnout vybrané fyzikální exponáty iQparku rozdělené podle ročníků, kapitol a podkapitol. 

U každého exponátu naleznete kromě jeho názvu a umístění v iQparku také stručný popisek a fotografii. U některých je k dispozici video průběhu experimentů, inspirace pro diskuzi se studenty ve formě otázek k exponátu a originální text iQparku, který naleznete přímo u exponátu v Liberci.

Autory jsou Alice Razímová a Zdeněk Šabatka.<<< předchozí vše následující >>>