FyzWeb  Aktivity zážitkové pedagogiky ve fyzikálním vzdělávání

Jak spojit zážitkovou pedagogiku a výuku fyziky?

Ve své bakalářské práci jsem přemýšlela, jak se dá propojit zážitková pedagogika s výukou fyziky.

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitky z aktivity k tomu, aby se člověk něco naučil – o sobě, o skupině, o světě... Tedy zážitek znamená mnohem více než pouhé zpestření výuky, není cílem sám o sobě – je prostředkem pro učení, takovým sbíráním dat pro následnou práci s nimi.

Chtěla jsem toto téma zkoumat, protože chci ve výuce předávat radost, nadšení, vděčnost a úžas, které mám s fyzikou spojené. Chci ukazovat žákům fyziku, která je tvořivá a krásná. Jakým způsobem dát fyziku žákům zažít? A je možné zkušenosti, které mám ze zážitkových akcí využít při výuce fyziky? Na této stránce se můžete seznámit s tím, k čemu mě tyto otázky předcházející psaní bakalářské práce dovedly. Můžete nahlédnout, jak se dá spojit zážitková pedagogika a výuka fyziky, třeba se i navrženými aktivitami nechat inspirovat pro svou vlastní výuku…

Pro zájemce uvádím nejen aktivity do výuky, ale i úvodní kapitoly práce – můžete si přečíst úvahu o smyslu vzdělávání, text popisující základy zážitkové pedagogiky a její propojení s výukou. Celá práce je pak dostupná v repozitáři závěrečných prací UK.

Bude mi potěšením, naleznete-li v textech inspiraci, a kdybyste měli jakékoliv otázky, ráda ses vámi nad nimi zamyslím.

Zuzana Horálková

zuzana.horalkova[zavinac]gmail.com

 

Aktivity

Zde naleznete příklady konkrétních aktivit, které využívají metodu zážitkové pedagogiky. Aktivity jsou plánované pro skupinu 30 žáků (tzn. jednu školní třídu). Většina z nich je tvořena pro mimoškolní prostředí, např. pro vícedenní školní výlet, aktivita Zaměřeno na detaily – školní verze je zasazena přímo do školní výuky. Tři z uvedených aktivit byly v níže popsané či trochu upravené verzi na jaře tohoto školního roku vyzkoušeny s žáky Gymnázia Oty Pavla, text u některých aktivit tedy obsahuje i zkušenosti z testování aktivity.

Považuji za důležité zmínit, že veškeré uvedené aktivity mají sloužit jako inspirace a určitě je bude potřeba přizpůsobit vašim možnostem a vašim žákům. Neočekávám tedy, že budou aktivity přebírány slovo od slova, chci vám jimi spíše poskytnout nápady pro vymýšlení výuky.

1 Zaměřeno na detaily – venkovní verze

Aktivita zaměřená na jednotlivce a rozvíjení jak fyzikálního vnímání, tak dovednosti všímat si, být „teď a tady“. Dává příležitost zažít krásu fyziky. Klade důraz na hodnoty opravdovost, svoboda a kreativita (více o hodnotách v souboru Smysl vzdělávání).

2 Zaměřeno na detaily – školní verze

Aktivita zaměřená na jednotlivce a rozvíjení dovednosti všímat si, být „teď a tady“, propojuje učivo ve škole (optika) s reálným světem. Klade důraz na hodnoty opravdovost, svoboda a kreativita.

3 Popisující fyzika

Tvořivá aktivita ve skupinách vedoucí k poznatku, že fyzika má za cíl popisovat svět kolem nás, ale nevysvětluje ultimátní smysl věcí. Klade důraz na hodnoty: kreativita a vztahovost.

4 Hudební dílna

Hravá aktivita, která začíná vyráběním hudebních nástrojů a vyústí v umělecký večer. Klade důraz na hodnoty: kreativita, vztahovost.

5 Hvězdné dálky

Noční pozorování oblohy v malých skupinách doplněné o texty motivační i odborné, s příležitostí se zamyslet nad otázkami fyzikálními i filosofickými. Zaměřeno na hodnoty: odvaha, opravdovost.

6 Svět v obrazech

Tvořivá aktivita ukazující na dobré a špatné projevy či využití fyzikálních jevů. Klade důraz na hodnoty: zodpovědnost, kreativita a vztahovost.