FyzWeb  síly

Úvod


O těchto stránkách

Obsah tohoto webu je určen na podporu výuky fyziky, konkrétně se zde pojednává o základních vlastnostech sil a statice tuhých těles. Stránky jsou orientovány jak na žáky a studenty různých druhů a stupňů škol, tak na jejich učitele, nebo kohokoli, kdo si chce zopakovat a prohloubit své znalosti ze základů fyziky.

Materiál smí být volně využíván pro nekomerční účely, jeho součásti lze kopírovat pro účely výuky. V případě zájmu o jiné (komerční) využití kontaktujte prosím autora. Interaktivní applety od různých autorů obsažené v těchto materiálech jsou převzaty ze souboru, který sestavil s laskavým svolením autorů RNDr. Augustín Šutta.

Informace o struktuře stránek a konkrétních možnostech jejich využití najdete na stránkách Doporučení pro studenty a Náměty pro učitele.

Pokud máte jakékoli poznámky, komentáře nebo dotazy k těmto stránkám, kontaktujte prosím autora.

Poděkování autora

Děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli ke vzniku těchto stránek za jejich pomoc a za souhlas se zveřejněním jejich fotografií.

Zejména chci potom poděkovat Ing. P. Pavlovi za ochotné poskytnutí informací a fotografií z jeho knih Rapa Nui a Jak vznikly největší monumenty dávnověku a dále Mgr. Zdeňku Polákovi za možnost využití jeho nápadu na konstrukci jednoduché papírové váhy.

Autor:  Mgr. Miroslav Jílek je učitelem na Gymnáziu v Poličce a ext. doktorand na KDF MFF UK v Praze.


Úvod