FyzWeb  hvizdy

Všechno začalo hvízdáním v telefonu

Už v první světové válce při odposlouchávání nepřátelských hovorů byly v telefonu slyšet podivné hvízdavé zvuky, které byly někdy tak intenzivní, že naprosto přehlušily hovor. Zvláštní zvuky - hvizdy - vytváří elektromagnetické vlny nízkých frekvencí, které prošly plazmatickým prostředím kolem Země.

My si nejdříve vysvětlíme mechanické kmity a vlny (jako jsou vlny na vodní hladině). Od nich přejdeme k vlnám elektromagnetickým procházejících vakuem i hmotným prostředím (třeba vzduchem nebo sklem). Pak přijde na řadu plazma a krátká kapitola o chování nabitých částic v magnetickémpoli. Všechno využijeme v sedmé části, kde se seznámíme s elektromagnetickými vlnami šířícími se kolem Země (plazmatickým prostředím s magnetickým polem). V závěrečné části si objasníme hvizdy a některé další jevy týkající se elektromagnetických vln z okolí Země. Text v poslední části je doplněný o data naměřená na Zemi a také družicemi Freja, Polar a Interkosmos. Jeden graf je z české družice Magion. Jelikož derivace ani integrály používat nebudeme, nebude možné si všechny uvedené závěry odvodit (pokusíme si je alespoň intuitivně popsat). Začínáme s pružinkou a závažím...

Jednotlivé studijní texty:

Mechanické kmity
Mechanické vlny
Elektromagnetické vlny ve vakuu
Elektromagnetické vlny v hmotném prostředí
Plazma
Pohyb částic v magnetickém poli
Vlny v plazmatu s magnetickým polem
Prostředí okolo Země
Hvizdový mód
Závěr, rejstřík, doporučená literatura

Celá diplomová práce ke stažení

Autorkou těchto studijních materiálů je RNDr. Zuzana Horová, materiály vycházejí z její diplomové práce.